Archiv Strahlenwerte 2019 bis 2020

2020                          

 04.12.2020

11.12.2020

 18.12.2020

 25.12.2020

 ------------

 ------------

Fukushima-City

 0,122 µSv/h

 0,118 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,119 µSv/h

Kōriyama

 0,153 µSv/h

 0,166 µSv/h

 0,139 µSv/h

 0,145 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,088 µSv/h

 0,094 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,087 µSv/h

Düsseldorf

 0,094 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,089 µSv/h

Hannover

 0,076 µSv/h

 0,076 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,069 µSv/h

Bernhardswald

 0,161 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,162 µSv/h

                  

 23.10.2020

30.10.2020

 06.11.2020

 13.11.2020

 20.11.2020

 27.11.2020

Fukushima-City

 0,131 µSv/h

 0,110 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,124 µSv/h

 0,120 µSv/h

Kōriyama

 0,154 µSv/h

 0,148 µSv/h

 0,156 µSv/h

 0,156 µSv/h

 0,147 µSv/h

 0,156 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,084 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,086 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,085 µSv/h

Düsseldorf

 0,089 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,086 µSv/h

 0,089 µSv/h

 0,091 µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,077 µSv/h

Bernhardswald

 0,160 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,160 µSv/h

                   

 11.09.2020

18.09.2020

 25.09.2020

 02.10.2020

 09.10.2020

 16.10.2020

Fukushima-City

 0,113 µSv/h

 0,112 µSv/h

 0,127 µSv/h

 0,126 µSv/h

 0,112 µSv/h

 0,129 µSv/h

Kōriyama

 0,153 µSv/h

 0,173 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,150 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,040 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,088 µSv/h

 0,094 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,079 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,099 µSv/h

Düsseldorf

 0,090 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,094 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,088 µSv/h

 0,089 µSv/h

Hannover

 0,070 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,074 µSv/h

 0,072 µSv/h

Bernhardswald

 0,168 µSv/h

 0,178 µSv/h

 0,167 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,158 µSv/h

              

 31.07.2020

07.08.2020

 14.08.2020

 21.08.2020

 28.08.2020

 04.09.2020

Fukushima-City

 0,123 µSv/h

 0,123 µSv/h

 0,134 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,125 µSv/h

 0,130 µSv/h

Kōriyama

 0,159 µSv/h

 0,166 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,151 µSv/h

 0,168 µSv/h

 0,160 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,035 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,092 µSv/h

 0,081 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,083 µSv/h

 0,082 µSv/h

Düsseldorf

 0,098 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,091 µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,075µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,075 µSv/h

Bernhardswald

 0,177 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,196 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,176 µSv/h

 0,158 µSv/h

                    

 19.06.2020

26.06.2020

 03.07.2020

 10.07.2020

 17.07.2020

 24.07.2020

Fukushima-City

 0,124 µSv/h

 0,134 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,117 µSv/h

 0,124 µSv/h

 0,128 µSv/h

Kōriyama

 0,158 µSv/h

 0,175 µSv/h

 0,142 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,155 µSv/h

Tokyo

 0,050 µSv/h

 0,035 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,035 µSv/h

 0,043 µSv/h

 0,055 µSv/h

Iwaki

 0,086 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,077 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,078 µSv/h

Düsseldorf

 0,098 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,096 µSv/h

Hannover

 defekt

 0,072 µSv/h

 0,077 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,069 µSv/h

 0,070 µSv/h

Bernhardswald

 0,156 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,168 µSv/h

 0,179 µSv/h

                

 08.05.2020

15.05.2020

 22.05.2020

 29.05.2020

 05.06.2020

 12.06.2020

Fukushima-City

 0,117 µSv/h

 0,134 µSv/h

 0,124 µSv/h

 0,132 µSv/h

 0,121 µSv/h

 0,129 µSv/h

Kōriyama

 0,143 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,173 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,166 µSv/h

 0,156 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,081 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,083 µSv/h

 0,091 µSv/h

Düsseldorf

 0,094 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,102 µSv/h

 0,096 µSv/h

Hannover

 0,070 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,073 µSv/h

Bernhardswald

 0,170 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,169 µSv/h

 0,169 µSv/h

 0,184 µSv/h

 0,159 µSv/h

                       

 27.03.2020

03.04.2020

 10.04.2020

 17.04.2020

 24.04.2020

 01.05.2020

Fukushima-City

 0,121 µSv/h

 0,127 µSv/h

 0,131 µSv/h

 0,129 µSv/h

 0,120 µSv/h

 0,126 µSv/h

Kōriyama

 0,162 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,146 µSv/h

 0,141 µSv/h

Tokyo

 0,038 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,086 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,082 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,089 µSv/h

Düsseldorf

 0,089 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,098 µSv/h

Hannover

 0,067 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,074 µSv/h

Bernhardswald

 0,155 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,168 µSv/h

 0,169 µSv/h

 0,179 µSv/h

 0,169 µSv/h

                       

 14.02.2020

21.02.2020

 28.02.2020

 06.03.2020

 13.03.2020

 20.03.2020

Fukushima-City

 0,121 µSv/h

 0,131 µSv/h

 0,113 µSv/h

 0,118 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,124 µSv/h

Kōriyama

 0,143 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,143 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,173 µSv/h

 0,155 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,092 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,098 µSv/h

Düsseldorf

 0,092 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,091 µSv/h

Hannover

 0,075 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,074 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,069 µSv/h

 0,068 µSv/h

Bernhardswald

 0,162 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,155 µSv/h

                     

 03.01.2020

10.01.2020

 17.01.2020

 24.01.2020

 31.01.2020

 07.02.2020

Fukushima-City

 0,126 µSv/h

 0,122 µSv/h

 0,118 µSv/h

 0,114 µSv/h

 0,135 µSv/h

 0,115 µSv/h

Kōriyama

 0,156 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,151 µSv/h

 0,156 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,092 µSv/h

 0,078 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,086 µSv/h

 0,084 µSv/h

 0,092 µSv/h

Düsseldorf

 0,093 µSv/h

 0,088 µSv/h

 0,088 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,087 µSv/h

Hannover

 0,074 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,069 µSv/h

Bernhardswald

 0,162 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,161 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,154 µSv/h

2019                           

 06.12.2019

13.12.2019

 20.12.2019

 27.12.2019

 ----------

 ------------

Fukushima-City

 0,114 µSv/h

 0,131µSv/h  0,127µSv/h  0,134µSv/h

Kōriyama

 0,155 µSv/h

 0,154µSv/h  0,176µSv/h  0,182µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,037µSv/h  0,036µSv/h  0,044µSv/h

Iwaki

 0,086 µSv/h

 0,077µSv/h  0,090µSv/h  0,091µSv/h

Düsseldorf

 0,091 µSv/h

 0,092µSv/h  0,093µSv/h  0,091µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,074µSv/h  0,074µSv/h  0,069µSv/h

Bernhardswald

 0,165 µSv/h

 0,161µSv/h  0,165µSv/h  0,157µSv/h

                    

 25.10.2019

01.11.2019

 08.11.2019

 15.11.2019

 22.11.2019

 29.11.2019

Fukushima-City

 0,114 µSv/h

 0,134 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,122 µSv/h

 0,137 µSv/h

 0,115 µSv/h

Kōriyama

 0,159 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,148 µSv/h

 0,141 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,151 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

Iwaki

 0,084 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,088 µSv/h

 0,094 µSv/h

Düsseldorf

 0,094 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,095 µSv/h

Hannover

 0,073 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,076 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,076 µSv/h

 0,078 µSv/h

Bernhardswald

 0,167 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,160 µSv/h

                          

 13.09.2019

20.09.2019

 27.09.2019

 04.10.2019

 11.10.2019

 18.10.2019

Fukushima-City

 0,123 µSv/h

 0,133 µSv/h

 0,125 µSv/h

 0,137 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,126 µSv/h

Kōriyama

 0,165 µSv/h

 0,156 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,171 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,159 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,082 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,091 µSv/h

Düsseldorf

 0,095 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,122 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,093 µSv/h

Hannover

 0,071 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,081 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,073 µSv/h

Bernhardswald

 0,164 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,167 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,162 µSv/h

                 

 02.08.2019

09.08.2019

 16.08.2019

 23.08.2019

 30.08.2019

 06.09.2019

Fukushima-City

 0,136 µSv/h

 0,126 µSv/h

 0,137 µSv/h

 0,149 µSv/h

 0,115 µSv/h

 0,138 µSv/h

Kōriyama

 0,177 µSv/h

 0,167 µSv/h

 0,177 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,149 µSv/h

 0,173 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

Iwaki

 0,097 µSv/h

 0,083 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,081 µSv/h

 0,088 µSv/h

Düsseldorf

 0,098 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,099 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,099 µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,076 µSv/h

 0,083 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,073 µSv/h

Bernhardswald

 0,174 µSv/h

 0,174 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,157 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,174 µSv/h

 

 21.06.2019

28.06.2019

 05.07.2019

 12.07.2019

 19.07.2019

 26.07.2019

Fukushima-City

 0,126 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,131 µSv/h

 0,123 µSv/h

 0,125 µSv/h

Kōriyama

 0,149 µSv/h

 0,156 µSv/h

 0,171 µSv/h

 0,170 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,168 µSv/h

Tokyo

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,035 µSv/h

Iwaki

 0,080 µSv/h

 0,103 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,076 µSv/h

 0,097 µSv/h

 0,107 µSv/h

Düsseldorf

 0,094 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,102 µSv/h

 0,100 µSv/h

 0,101 µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,068 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,074 µSv/h

 0,073 µSv/h

Bernhardswald

 0,174 µSv/h

 0,174 µSv/h

 0,178 µSv/h

 0,179 µSv/h

 0,169 µSv/h

 0,177 µSv/h

 

 10.05.2019

17.05.2019

 24.05.2019

 31.05.2019

 07.06.2019

 14.06.2019

Fukushima-City

 0,136 µSv/h

 0,125 µSv/h

 0,147 µSv/h

 0,138 µSv/h

 0,126 µSv/h

 0,144 µSv/h

Kōriyama

 0,167 µSv/h

 0,165 µSv/h

 0,171 µSv/h

 0,168 µSv/h

 0,167 µSv/h

 0,170 µSv/h

Tokyo

 0,038 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,038 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,097 µSv/h

 0,085 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,098 µSv/h

Düsseldorf

 0,096 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,094 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,097 µSv/h

Hannover

 0,071 µSv/h

 0,077 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,069 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,069 µSv/h

Bernhardswald

 0,172 µSv/h

 0,180 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,161 µSv/h

 0,172 µSv/h

 0,175 µSv/h

                      

 29.03.2019

05.04.2019

 12.04.2019

 19.04.2019

 26.04.2019

 03.05.2019

Fukushima-City

 0,125µSv/h

 0,132µSv/h

 0,121µSv/h

 0,133µSv/h

 0,139µSv/h

 0,136µSv/h

Kōriyama

 0,159µSv/h

 0,160µSv/h

 0,171µSv/h

 0,168µSv/h

 0,173µSv/h

 0,166µSv/h

Tokyo

 0,037µSv/h

 0,038µSv/h

 0,036µSv/h

 0,037µSv/h

 0,037µSv/h

 0,037µSv/h

Iwaki

 0,083µSv/h

 0,097µSv/h

 0,079µSv/h

 0,094µSv/h

 0,087µSv/h

 0,090µSv/h

Düsseldorf

 0,090µSv/h

 0,090µSv/h

 0,091µSv/h

 0,093µSv/h

 0,097µSv/h

 0,097µSv/h

Hannover

 0,069µSv/h

 0,074µSv/h

 0,069µSv/h

 0,071µSv/h

 0,073µSv/h

 0,073µSv/h

Bernhardswald

 0,161µSv/h

 0,163µSv/h

 0,164µSv/h

 0,169µSv/h

 0,184µSv/h

 0,173µSv/h

                      

 15.02.2019

22.02.2019

 01.03.2019

 08.03.2019

 15.03.2019

 22.03.2019

Fukushima-City

 0,126 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,125 µSv/h

 0,136 µSv/h

 0,119 µSv/h

 0,136 µSv/h

Kōriyama

 0,152 µSv/h

 0,155 µSv/h

 0,162 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,154 µSv/h

 0,165 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,041 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,084 µSv/h

 0,095 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,080 µSv/h

 0,087 µSv/h

 0,098 µSv/h

Düsseldorf

 0,090 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,093 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,091 µSv/h

Hannover

 0,072 µSv/h

 0,070 µSv/h

 0,073 µSv/h

 0,075 µSv/h

 0,078 µSv/h

 0,068 µSv/h

Bernhardswald

 0,143 µSv/h

 0,158 µSv/h

 0,163 µSv/h

 0,161 µSv/h

 0,166 µSv/h

 0,161 µSv/h

                   

 04.01.2019

11.01.2019

 18.01.2019

 25.01.2019

 01.02.2019

 08.02.2019

Fukushima-City

 0,117 µSv/h

 0,130 µSv/h

 0,133 µSv/h

 0,128 µSv/h

 0,135 µSv/h

 0,135 µSv/h

Kōriyama

 0,158 µSv/h

 0,178 µSv/h

 0,169 µSv/h

 0,159 µSv/h

 0,175 µSv/h

 0,171 µSv/h

Tokyo

 0,036 µSv/h

 0,039 µSv/h

 0,036 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

 0,037 µSv/h

Iwaki

 0,094 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,082 µSv/h

 0,098 µSv/h

 0,096 µSv/h

 0,098 µSv/h

Düsseldorf

 0,087 µSv/h

 0,090 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,092 µSv/h

 0,091 µSv/h

 0,094 µSv/h

Hannover

 0,067 µSv/h

 0,069 µSv/h

 0,074 µSv/h

 0,071 µSv/h

 0,072 µSv/h

 0,074 µSv/h

Bernhardswald

 0,158 µSv/h

 0,155 µSv/h

 0,164 µSv/h

 0,160 µSv/h

 0,152 µSv/h

 0,139 µSv/h

=> zu den Strahlenwerten in der Zeit zuvor